ภาษา : ไทย ENG

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Online Consult จาก Masterpiece Clinicกรุณาเลือก บริการที่สนใจรับคำปรึกษา

(TH) กรุณารอ!
ขอบคุณที่ให้ความสนใจ ในบริการของ Masterpiece Clinic

พนักงานของเราจะติดต่อท่านกลับไปภายใน 3 วันทำการ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับ หัตถการ และ ประวัติ ของท่าน
(TH) กรณาตรวจสอบ! ข้อมูลของทางลูกค้าในช่องที่กา * ว่าทำการกรอกครบแล้วหรือยัง

ลงทะเบียนรับคำปรึกษา

แนะนำวิธีการถ่ายรูป

หมายเหตุ : ควรล้างเครื่องสำอางและไม่แสดงสีหน้า ขณะที่ถ่ายรูป

ตัวอย่างรูป

อัพโหลดรูปภาพเงื่อนไขการใช้บริการ
กรุณาอ่านเงื่อนไขต่างๆในการใช้บริการโดยละเอียด เพราะหากท่านกดดำเนินการลงทะเบียน จะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขของการใช้บริการของคลินิก
1.ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าภาพถ่ายที่ข้าพเจ้าส่งเป็นภาพถ่ายของข้าพเจ้าจริง ในกรณีที่ตรวจพบในภายหลังว่าภาพถ่ายที่ข้าพเจ้าส่งไม่ใช่ภาพของตัวข้าพเจ้า หรือเป็นภาพที่เกิดจากการดัดแปลง ตกแต่ง ต่อเติม ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม ข้าพเจ้ายินดีรับผิดแต่เพียงผู้เดียว
2.ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางคลินิกใช้ภาพที่ข้าพเจ้าส่งด้วยวิธีการส่งภาพทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-Mail) การพิมพ์(Print) หรือด้วยวิธีใดๆตามที่คลินิกจะเห็นสมควรเพื่อให้แพทย์พิจารณา
3. การส่งภาพถ่ายข้างต้นเป็นเพียงการส่งเพื่อการปรึกษาแพทย์ในเบื้องต้นเท่านั้น ข้าพเจ้าเข้าใจว่าจะต้องมีการเข้ามาที่คลินิกเพื่อทำการตรวจ และปรึกษาแพทย์อีกครั้งหนึ่ง
4. ความเห็นของแพทย์เป็นเพียงการวินิจฉัยเบื้องต้นตามภาพถ่ายที่ท่านส่งมาให้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เมื่อท่านเข้ามาพบแพทย์